Az érzelmi intelligencia jelentősége a munkahelyen

Az érzelmi intelligencia képessége a saját érzelmeink kifejezését, felismerését és a másik érzelmeinek megértését, felismerését és az arra adott megfelelő reakcióadást foglalja magába. Munkahelyi környezetben ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy felismerjük érzelmeinket és azok hatását munkatársainkra, ügyfeleinkre. Az érzelmi intelligencia (EQ) független az IQ-tól és fontos kiemelni, hogy fejleszthető. Cikkünkben azokat a területeket vesszük sorra, ahol az érzelmi intelligenciának nagy szerepe van a munkahelyen.

Konfliktuskezelés

Ha konfliktushelyzetben találjuk magunkat, akkor fontos szerepet kap az empátia, hiszen csak akkor tudunk konstruktív megoldást találni egy problémára, ha megértjük a másik nézőpontját is. Ilyenkor a társunk szerepébe kell képzelnünk magunkat ahhoz, hogy rájöjjünk, ő hogyan éli meg az adott konfliktushelyzetet és a két nézőpontot közelítve ki kell alakítanunk egy kompromisszumos megoldást. Sajnos az emberek többsége nem vált ilyenkor perspektívát és csak a saját igazát erősítgeti.

Az érzelmi intelligencia a konfliktusmegoldás folyamatában több lépésben is megnyilvánul: tudjuk magunkról, hogy hogyan reagálunk konfliktusos szituációkban és önuralmat gyakorlunk. Felismerjük saját érzéseinket és azok hatását másokra, illetve kordában tartjuk az impulzusainkat. Megértjük a másik érzelmeit és nézőpontját, illetve képesek vagyunk a másikat tiszteletben tartva egy olyan közös megoldás kialakításán dolgozni, ami mindkét fél számára elfogadható.

Önmotiválás, motiváció

Ha tudjuk, hogy bizonyos helyzetekre hogyan reagálunk, mi az, ami segít kihozni bennünket egy mélypontból és mi tud minket felvillanyozni, akkor valószínűleg arra is képesek leszünk, hogy magunkat motiváljuk. Vezetőként pedig, ha rá tudunk hangolódni a másik személyiségére, megfigyeljük, hogy mire hogyan reagálnak a beosztottjaink, mi okoz nekik örömöt és mi képes a teljesítményüket növelni, akkor képesek leszünk arra, hogy motiváljuk őket a megfelelő eszközökkel.

Jobb munkahelyi kapcsolatok

Talán nem is kell magyarázni, hogy a magas EQ-val rendelkező embereknek miért egészségesebbek és őszintébbek az emberi kapcsolataik. Jobban odafigyelnek másokra, megértik mások problémáit, vágyait és szükségleteit. Mélyebb és őszintébb emberi kapcsolatok kialakítására képesek, melyet munkahelyi környezetben és a kapcsolatépítésben is kamatoztatnak. A magas EQ-val rendelkező kollégáink empatikusak, szívesen segítenek, ha bajba jutunk és figyelmesen meghallgatnak minket.

Pontosabb önértékelés

Aki tisztában van a saját érzelmeivel, értékeivel, képességeivel és tudásával, az racionálisan be tudja lőni azt, hogy milyen munkahely és környezet illik hozzá. Így az EQ képessége már az álláskeresés szakaszában is aktívan segíthet minket.

Az önszabályozás képessége

Aki magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, belső állapotait, impulzusait és erőforrásait megfelelő módon tudja kezelni és alkalmazni. Tudja, hogy mikor milyen hatást gyakorol az emberekre és ez segíti céljainak elérésében. Megfékezi magát, amikor arra van szükség, és kifejezi érzelmeit, amikor pedig annak van ott a helye.

Jó alkalmazkodóképesség

A magas EQ segít a változások elfogadásában és azok rugalmas kezelésében, mivel a személy próbálja megérteni a mögöttes folyamatokat és az okokat, és alapvetően empatikusan viszonyul a helyzethez.

Jó kommunikációs készség

 Mivel az érzelmi intelligenciával bíró ember jól ki tudja fejezni érzelmeit és tudja, hogy azok milyen erővel bírnak egy adott szituációban, jellemző, hogy jól kommunikál és meggyőző.

Jó vezetői készségek

Összességében a sikeres vezetés egyik elengedhetetlen alappillére az érzelmi intelligencia. Ez teszi lehetővé, hogy a vezető hasznos visszajelzéseket tudjon adni, hogy képes legyen motiválni és a konfliktusokat feloldani.

A következő részben arról lesz szó, hogy hogyan dolgozhatunk az érzelmi intelligencia fejlesztésén.

Dankó Tímea Csilla