Fontos kompetenciák a mérnök és IT világban

Az előző bejegyzésünkben olyan alapkompetenciákról írtunk, melyek elengedhetetlenek a munkaerőpiacon. Jelenlegi cikkünkben pedig a mérnöki és informatikai pályán különösen előnyös készségek, tulajdonságok kerülnek fókuszba.

1. Motiváció: Tudni, hogy szívvel-lélekkel csinálja, amit csinál és ebben belső motiváció vezérli, azaz nem a külső jutalmakért dolgozik (pl. fizetés).

2. Szenvedély: Ez a faktor könnyen felmérhető abból, hogy hogyan kezd el valaki beszélni a szakmájáról és a projektekről, amiken dolgozott. Azok az emberek, akik szenvedéllyel végzik munkájukat, jobban belevonódnak abba, és hajlandóbbak plusz erőfeszítést is megtenni a siker érdekében.

3. Elhivatottság a szakma iránt: látszik, hogy elkötelezett a szakmája iránt, fontos neki, amit csinál.

4. Teljesítmény: haladni a kiválósági szint felé, törekedni a legjobbra. Magába foglalja a versenyképességet, innovációt, kihíváskeresést és eredményorientációt. Alapszinten a szabványoknak megfelelően működik, a feladatokat hatékonyan és időben végzi el. Magasabb szinten megnyilvánul a fejlesztések ajánlásával, a folyamatok hatékonyabbá tételére való törekvésben, gyors, hezitáció nélküli döntéshozatalban. Költség-haszon elemzéseket készít.

5. A változásra való képesség és a változás szükségének észrevétele: manapság rengeteg változás zajlik le a szervezetekben és a munkafolyamatokban, és ezekhez tudni kell rugalmasan alkalmazkodni. Egyúttal azt is észre kell venni, ha valami már nem működik, és változtatni kell valamin.

6. Kezdeményezés: Utal a jelenlegi vagy jövőbeli probléma, akadály vagy lehetőség kezelésére tett lépésekre, nem fél kezdeményezni, proaktív lenni.

7. Szervezeti tudatosság: A hatalmi viszonyok (hierarchia) megértése a szervezeten belül. Képes megjósolni, hogy az új események vagy helyzetek milyen hatással lesznek a szervezeten belüli egyénekre és csoportokra. Felismeri a szervezet különböző formális és informális struktúráit. Azonosítja a kulcsfontosságú szereplőket és döntéshozókat, és szükség esetén alkalmazza ezt a tudást. Felismeri az alapvető problémákat, lehetőségeket vagy a szervezetet érintő politikai erőket. 

8. Analitikus gondolkodás: Ide tartozik a probléma vagy a helyzet egyes részeinek értelmezése, elemzése, a prioritások racionális alapon történő meghatározása, és az oksági kapcsolatok megkeresése. 

9. Kreativitás: az innováció mögött álló fontos kompetencia. A kreatív ember képes a megoldhatatlannak tűnő feladatra is megoldást találni, új nézőpontokból közelíteni.

10. Logikai és matematikai készségek.

11. Együttműködési készség: a csapatban való munkának számos előnye van, ha az adott feladat innovációt, új megközelítéseket kíván. Ehhez fontos a hatékony működés a csoporton belül, a közös célok figyelembevétele és az együttműködés a társakkal (annak az egyensúlya, hogy ne nyomjam el a többieket, de érvényesítsem magam). Képes a jó munkakapcsolatok előmozdítására irányuló cselekedeteket tenni, biztosítva, hogy a csapat tagjai kölcsönösen erősítsék egymás tudását és sokszínűségét.

12. Problémamegoldás: Érzékeny a problémákra és tesz azért, hogy megoldja őket.

Ennek a 12 kompetenciának a megléte nagyban elősegíti a hatékony, sikeres és kiváló munkavégzést a megfelelő szakmai tudás és tapasztalat mellett. Ne feledjük, hogy a kompetencia fejleszthető, így törekedjünk arra, hogy minél magasabb szintre vigyük őket.

 

Dankó Tímea Csilla

Forrás:

https://www.peaktechnical.com/2018/04/20/boston-personality-traits-tech-talent/

https://www.engineering.com/JobArticles/ArticleID/9621/The-7-Success-Competencies-for-Your-Engineering-Career.aspx