Kompetenciákról általánosságban

Gyorsan változó világunkban a munkakörök egyre összetettebbé válnak. Gyakran zajlanak le szervezeti változások, a munkavállalók által végzett feladatok köre bővül. Az igények megnőttek: az a munkavállaló az ideális, aki képes gyorsan alkalmazkodni, rugalmas, és lehetőleg minél sokszínűbb, azaz minél több kompetenciával rendelkezik. Jelenlegi cikkünkben azokat a tulajdonságokat, személyiségvonásokat, készségeket és képességeket sorakoztatjuk fel, melyek versenyképessé tesznek a piacon.

Elsőként tisztázzuk, mi is az a kompetencia. Azok a személyiségvonások, készségek, képességek tartoznak ide, melyek okozati kapcsolatban vannak a hatékony teljesítménnyel és az egyént képessé teszik egy adott munkakör vagy feladat sikeres ellátására. Kompetensnek minősül tehát az a személy, aki az élete során szerzett vagy veleszületett képességeit, tudását a munkahelyi kihívásokkal való megküzdés szolgálatába tudja állítani.

Természetesen minden munkakör más kompetenciákat igényel, de vannak olyan alapkompetenciák, melyek általánosan, szakmától és munkakörtől függetlenül fontosak.

Az Európai Unió az alábbi kulcskompetenciák meglétét és folyamatos fejlesztését preferálja:

 • anyanyelven és idegen nyelven való kommunikáció
 • matematikai készségek
 • alapkészségek a tudomány és a technológia területén
 • informatikai készségek
 • a tanulás tanulása
 • interperszonális és állampolgári készségek
 • vállalkozói készségek
 • kulturális tudatosság – általános műveltség.

Vannak kifejezetten a munka világára vonatkozó általános kompetenciák, ezek minden szervezet valamennyi munkaköréhez szükségesek:

 • a munkafolyamat racionális megtervezése
 • az idővel, energiával és anyagokkal való takarékosság
 • problémaérzékenység és problémamegoldás
 • lényeglátás és döntési képesség
 • együttműködés, kommunikációs készség
 • innováció, kreativitás.

 

Természetesen a munkakör hatékony betöltéséhez elengedhetetlen a megfelelő szakmai tudás és az abban való jártasság, tapasztalatszerzés is.

A következőkben nézzük meg, hogy a munkáltatók mely kompetenciák fontosságára hívják fel a figyelmet a 21. században:

 • Kommunikációs készség és nyelvtudás: mivel az üzleti élet többnyire nemzetközi környezetben zajlik, így elengedhetetlen a jó kommunikációs készség, illetve a jó nyelvtudás. A tévhitekkel ellentétben mérnöki és informatikai területen ugyanúgy szükség van ezekre a készségekre, hiszen gyakran kell közösen projekteken dolgozni, ehhez elengedhetetlen a hatékony kommunikáció; az angol nyelv pedig ezeken a pályákon is alapnak számít.
 • Műszaki-informatikai készségek: ma már elképzelhetetlen számítógépek nélkül dolgozni, a jövőben ez még inkább felértékelődik majd. Ügyeljünk, hogy naprakészek legyünk, ugyanis a megszerzett tudás és gyakorlat gyorsan képes elavulni.
 • Problémamegoldó készség: a döntési folyamatok nagyon felgyorsultak, így képesnek kell lennünk a problémákat gyorsan átlátni és aztán dönteni.

Vannak olyan kompetenciák, melyeket a munkáltatók – esetenként – hiányolnak a munkavállalókból, ilyen például az elkötelezettség, az igényesség, megbízhatóság és az általános műveltség hiánya. Pályakezdőknél gyakori az irreális elvárások támasztása, alacsonyabb stressztűrés és terhelhetőség, irreális énkép, a szervezeti normák és szabályok tiszteletének hiánya.

Sokan azt hiszik, hogy velük született adottságaik meghatározza karrierjük alakulását, azonban sokkal nagyobb súlyt nyomnak a latban azok a kompetenciák, melyeket az évek során tökélyre fejleszthetünk a siker érdekében.

 

Dankó Tímea Csilla